Big reform: to change economy. Pracownicze plany kapitałowe

Już wkrótce o bezpieczeństwo finansowe Polaków zadbają również ich pracodawcy. Zgodnie z zapowiadaną reformą systemu emerytalnego pracownicy polskich firm będą mogli odkładać na swoje emerytury dzięki tzw. pracowniczym planom kapitałowym. Dorzuci do nich i pracownik, i pracodawca, i państwo. Uzbierane składki będą inwestowane i pomnażane na rynku funduszy, by zapewnić bezpieczeństwo finansowe przyszłym emerytom.

Prace nad ostatecznym brzmieniem ustawy trwają. To, że polskie firmy zmierzą się z obowiązkiem wdrożenia PPK jeszcze w 2018 roku, jest już jednak niemal pewne. Z jakimi kosztami będzie się to wiązać? Na jakie ulgi ze strony państwa mogą liczyć? Jak zawczasu przygotować się do koniecznych zmian?

Weź udział w konferencji Harvard Business Review Polska i ING, podczas której poznasz najnowsze wytyczne oraz najważniejsze wyzwania związane z nadchodzącą reformą:

 • dowiedz się, ile pieniędzy na tworzenie PPK firmy będą musiały wyłożyć z własnej kieszeni i na jakie ulgi ze strony państwa mogą liczyć w zamian,
 • przekonaj się, w jaki sposób zebrane w ramach PPK składki będą inwestowane i co w tej kwestii będą miały do powiedzenia firmy oraz pracownicy,
 • zweryfikuj, jak nowy model odkładania na emeryturę przełoży się na wysokość przyszłych emerytur pracowników,
 • zadaj pytania ekspertom podczas debaty i wykorzystaj ich porady dotyczące optymalnych rozwiązań z zakresu uruchomienia PPK w swojej organizacji,
 • zastanów się razem z nami, czy i jak proponowane zmiany wpłyną na branżę funduszy inwestycyjnych.

Konferencja odbędzie się w hotelu Bellotto w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy się zarejestrować. Wypełnij formularz zgłoszenia »

Agenda konferencji:

08:30 – 09:00
Rejestracja i networking przy kawie
09:00 – 09:15
Rozpoczęcie konferencji

dr Urszula Wiśniewska Harvard Business Review Polska
Maciej Łysiuk, ING Bank Śląski SA

09:15–09:45
Pracownicze programy kapitałowe – wpływ na przyszłe emerytury

Mateusz Walewski, PWC

09:45 – 10:15
Międzynarodowe badanie ING na temat zachowań finansowych o oszczędnościach emerytalnych Polaków

Rafał Benecki, ING Bank Śląski SA

10:15 – 10:45
Rola i znaczenie programów zabezpieczenia emerytalnego w Polsce – doświadczenia NN Investment Partners TFI SA

Agnieszka Jaworska-Martycz, NN Investment Partners TFI

10:45 – 11:15
Przerwa kawowa
11:15–12:15
Debata ekspercka

Uczestnicy:

 • Małgorzata Barska, NN Investment Partners TFI
 • Andrzej Jacaszek, Harvard Business Review Polska, Pracodawcy RP
 • Krzysztof Nowak, Mercer Polska
 • Małgorzata Rusewicz, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
 • Katarzyna Urbańska, PWC
 • dr Marcin Wojewódka, Instytut Emerytalny
 • Robert Zapotoczny, BGK TFI

Moderacja:

 • dr Urszula Wiśniewska, Harvard Business Review Polska
 • Maciej Łysiuk, ING Bank Śląski SA

Poznaj naszych ekspertów:

Urszula Wiśniewska

Urszula Wiśniewska

dyrektor rozwoju biznesu w ICAN Institute, ekspert zarządzania bankiem

Uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyplom Executive Master of Business Administration Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W ICAN Institute odpowiada za rozwój programu ICAN Business Advisor oraz innych rozwiązań opartych o smart digital learning. Ma doświadczenie w zarządzaniu bankowością we wszystkich jej obszarach. Pracowała w firmach należących do największych grup finansowych na świecie, m.in. w Pekao SA, Banku Zachodnim WBK SA, PZU SA. Współpracowała z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Związkiem Banków Polskich. Z dużym sukcesem zajmowała się również budową i rozwojem zespołów, zarządzaniem sprzedażą, a także marketingiem. Jest mentorką w programie mentoringowym Fundacji Liderek Biznesu, a także autorką licznych opracowań naukowych, artykułów w prasie branżowej oraz projektów szkoleniowych, konsultingowych i edukacyjnych. Na LinkedIn aktywnie prowadzi własną grupę Bank of Tomorrow.

Maciej Łysiuk

Maciej Łysiuk

dyrektor zarządzający sektorem instytucji finansowych w Departamencie Klientów Strategicznych ING Bank Śląski SA

Maciej Łysiuk jest Dyrektorem Zarządzającym Sektorem w ING Banku Śląskim SA. W swojej pracy koordynuje obsługę instytucji finansowych – innych niż banki, przez ING. Są to m.in. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Powszechne Towarzystwa Emerytalne i fundusze, którymi takie podmioty zarządzają. Związany jest z ING Bankiem od ponad 11 lat, początkowo jako analityk kredytowy w Departamencie Kredytów Klientów Strategicznych, gdzie przygotowywał analizy finansowe największych przedsiębiorstw oraz korporacji. Od 8 lat w Departamencie Klientów Strategicznych współpracuje z instytucjami finansowymi. Ukończył dwa kierunki Szkoły Głównej Handlowej – Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe. Jest również absolwentem Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. .

Mateusz Walewski

Mateusz Walewski

starszy ekonomista, PWC Polska

Ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi jako doradca najwyższych urzędników administracji publicznej, w tym rządowej. Był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Współtworzył strategię Sprawne Państwo: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Koordynował działania administracji rządowej na szczeblach centralnym i wojewódzkim jako członek zespołu projektowego powroty.gov.pl. Jako doradca strategiczny prezydenta Gruzji oraz innych rządów przeprowadzał analizy strategiczne i ekonomiczne. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji z dziedziny makroekonomii oraz polityki społecznej.

Rafał Benecki

Rafał Benecki

główny ekonomista i dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych, ING Bank Śląski SA

Ekonomista finansowy z ponad 15-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prognozach makroekonomicznych, rekomendacjach z zakresu rynku walutowego i stopy procentowej. Zakres jego obowiązków obejmuje analizy gospodarki polskiej, rynków wschodzących oraz szeroko pojętego otoczenia polskiego rynku finansowego. Jako głównym ekonomista i dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych odpowiada również za wsparcie procesu decyzyjnego zarządu. Z sektorem bankowym związany od 2000 roku. Jest członkiem międzynarodowego zespołu ekonomistów Grupy ING i w pracy obsługuje licznych klientów finansowych oraz korporacyjnych w Polsce i za granicą. Zajmuje się przygotowywaniem prognoz na potrzeby zarządu banku, Departamentu Operacji na Rynkach Finansowych oraz Skarbu. Jest zdobywcą nagród w konkursach prognoz organizowanych przez Bloomberg, Reuters, NBP i Rzeczpospolitą. Ukończył Queen Mary College, University of London oraz był stypendystą rządu brytyjskiego w ramach programu Joseph Conrad. W swojej karierze zawodowej pracował z Mirosławem Gronickim i Mateuszem Szczurkiem, którzy później pełnili rolę ministrów finansów.

Agnieszka Jaworska-Martycz

Agnieszka Jaworska-Martycz

dyrektor ds. klientów instytucjonalnych
NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Ma wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym w Polsce. Od 18 lat jest aktywna zawodowo na rynku programów zabezpieczenia emerytalnego, w szczególności pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Uczestniczyła w przygotowaniu, rejestracji i implementacji programów emerytalnych wielu pracodawców na polskim rynku. Studiowała na Wydziale Handlu Zagranicznego oraz na Wydziale Marketingu i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego oraz kompetencji menedżera. Od wielu lat współpracuje z pracodawcami polskimi w zakresie promocji i rozwoju PPE. Wielokrotnie uczestniczyła w spotkaniach z organami administracji państwowej (KNF) czy samorządowej (Polska Izba Ubezpieczeń) w ramach analizy projektów zmian w zakresie ustawy o PPE oraz innych aktów prawnych. Od 7 lat związana jest z NN Investment Partners TFI, gdzie odpowiada za strategię rozwoju oraz współpracę z klientami instytucjonalnymi w zakresie programów zabezpieczenia emerytalnego.

Małgorzata Barska

Małgorzata Barska

prezes zarządu NN Investment Partners TFI SA

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i podyplomowych studiów Mastère de Management Industriel Européen organizowanych przez Haute Études Commerciales (HEC) w Paryżu. Karierę zawodową rozpoczynała jako kupiec we francuskiej firmie Géant. W latach 1997–2005 rozwój zawodowy kontynuowała w branży motoryzacyjnej w Fiat Auto Poland, a następnie w Volvo Auto Polska. Od 2005 roku związana z sektorem finansowym. Podczas swojej kariery w Banku Handlowym (Citibank) pełniła wiele funkcji menedżerskich, od szczebla oddziału do regionu. Od 1 czerwca 2008 roku pełniła funkcję członka zarządu ING Investment Management (Polska) SA oraz członka zarządu ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, gdzie odpowiadała za Departament Sprzedaży i Marketingu. W latach 2012–2014 pełniła obowiązki prezes zarządu ING IM (Polska) SA. Była również wiceprezesem zarządu ING TFI SA. Od 16 grudnia 2014 roku do dziś pełni funkcję prezes zarządu NN Investment Partners TFI SA (dawniej ING TFI SA).

Andrzej Jacaszek

Andrzej Jacaszek

wydawca Harvard Business Review Polska
wiceprezydent Pracodawców RP

Ceniony mówca inspiracyjny i prelegent zapraszany na największe wydarzenia polskiej sceny biznesowej. Występował razem z takimi sławami jak Hermann Simon, Alex Osterwalder czy Pankaj Ghemawat. Większość swojej ponad 20-letniej kariery na wysokich szczeblach zarządzania spędził w pionach sprzedaży i marketingu. Pracował m.in. dla takich firm jak: Medicover Holding BV, Norwich Union, TUiR Warta SA, Agros Holding SA, B.P.S. Consultants Poland Sp. z o.o. Od 2004 roku jest wykładowcą w ICAN Institute, od 2006 roku wydawcą Harvard Business Review Polska. W latach 2004–2005 pełnił funkcję wiceministra finansów RP. W 2016 roku po raz drugi został wybrany na wiceprezydenta Pracodawców RP na 5-letnią kadencję, gdzie odpowiada za obszary związane ze szkoleniami oraz nauką i biznesem. Ukończył studia Executive Master of Business Administration, University of Minnesota, Carlson School of Management oraz studia na Wydziale Nawigacyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Krzysztof Nowak

Krzysztof Nowak

prezes zarządu oraz konsultant w Mercer Polska

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1991 roku zdał egzamin uprawniający do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz otrzymał licencję maklerską (nr 41). Sześć lat później uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego. Od 1999 roku związany z firmą Mercer, gdzie obecnie odpowiada za pion doradztwa związanego ze świadczeniami pracowniczymi, w tym doradztwa emerytalnego i ubezpieczeniowego, w których się specjalizuje. Bezpośrednio realizuje projekty z zakresu doradztwa emerytalnego dla firm i instytucji finansowych oraz organów administracji państwowej. Realizował projekty m.in. dla: Kompanii Piwowarskiej, Nestlé, Novartisu, Phillipa Morrisa, Marsa, Unilevera. Nim rozpoczął współpracę z Mercer, pracował w Marsh Sp. z o.o. W latach 1990–1995 związany był z polskim rynkiem giełdowym, m.in. jako dyrektor biura maklerskiego BZ WBK. Jest wieloletnim wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, pisze też felietony poświęcone zagadnieniom emerytalnym do internetowego wydania Rzeczpospolitej. Autor m.in. podręcznika akademickiego Inwestycje kapitałowe oraz artykułów dotyczących rynku kapitałowego.

Małgorzata Rusewicz

Małgorzata Rusewicz

prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń w SGH. Karierę rozpoczęła jako prawnik w ZUS. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005–2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security. Następnie pracowała w Konfederacji Lewiatan jako dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz koordynator Rady Rynku Pracy. Była także członkiem Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych, Komitetu ds. Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących w ramach BusinessEurope. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy. Obecnie pełni funkcję prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Katarzyna Urbańska

Katarzyna Urbańska

wicedyrektor ds. regulacji usług finansowych
PWC Polska

Ma wieloletnie doświadczenie w procesie stanowienia prawa na poziomie krajowym i europejskim, a także we współpracy z administracją publiczną. Zdobywała je w Ministerstwie Gospodarki, Konfederacji Lewiatan i CEC Government Relations. Uczestniczka wielu prac parlamentarnych, a także członkini wielu rządowych zespołów roboczych, m.in. zespołu ds. projektu ustawy o konsultacjach publicznych i OSR przy Ministrze Sprawiedliwości, zespołu ds. ulepszania regulacji gospodarczych przy Ministrze Gospodarki. Zespół w Kancelarii Prezydenta RP, którego była członkiem, opracował dokument pt. System stanowienia prawa w Polsce. W swej karierze prowadziła wiele projektów z zakresu prawa gospodarczego i regulacji usług finansowych. W 2015 roku została odznaczona przez Ministra Gospodarki odznaką za zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki. Jest autorką publikacji z dziedziny regulacji usług finansowych.

dr Marcin Wojewódka

dr Marcin Wojewódka

założyciel kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

Radca prawny, doktor nauk ekonomicznych, założyciel Wojewódka i Wspólnicy Sp.k. – kancelarii specjalizującej się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii zarządzania personelem. W grudniu 2011 roku obronił pracę doktorską pt. Pracownicze programy emerytalne jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania. Ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, które zdobył w wiodących firmach doradczych, takich jak Arthur Andersen oraz Mercer Human Resource Consulting. Specjalizuje się w świadczeniach pracowniczych, zbiorowych stosunkach pracy oraz postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. W latach 2016–2017 pełnił funkcję wiceprezesa ZUS. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Pracy, a także autorem wielu publikacji o polskim systemie emerytalnym.

Robert Zapotoczny

Robert Zapotoczny

Project Manager BGK TFI

Ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 1999 roku pracował w sektorze finansowym, głównie w wiodących towarzystwach ubezpieczeniowych, m.in. AIG, ING TUNZ, obecnie w PFR TFI. Zarządzał obszarami sprzedaży i operacji, szczególnie w sektorze B2B. Od ponad roku w zespole międzyresortowym pracuje nad ustawą o PBK. Kieruje streamem pracującym nad ustawą o pracowniczych planach kapitałowych.

Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Zgłoś udział

Rejestracja została zakończona. Dziękujemy

Organizatorzy wydarzenia:

HBRP
ICAN
ING

Partnerzy wydarzenia:

NN
PWC
IGT