Trade Finance 2.0: Innowacje i bezpieczeństwo w finansowaniu handlu

Poszukiwanie nowych kierunków rozwoju i obszarów ekspansji to w dzisiejszych czasach jeden z priorytetów ambitnych firm. Ekspansja na kolejne rynki, decyzja o fuzji czy przejęciu to szansa na większe zyski, ale również spore wyzwanie. Takie działania wymagają przygotowania dobrego planu zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi, oraz wyboru bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań.

Już 6 czerwca 2018 r. weź udział w konferencji organizowanej przez ING Bank Śląski i ICAN Institute, wydawcę „Harvard Business Review Polska” i wprost od ekspertów pozyskaj wszelkie niezbędne informacje.

W trakcie spotkania:

 • dowiesz się, jak korzystać z bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań finansowania handlu,
 • zyskasz informacje o tym, jakie praktyczne możliwości wsparcia przedsiębiorców na trudnych i zagranicznych rynkach oferują banki i instytucje rządowe, takie jak PAIH czy KUKE,
 • przekonasz się, jaki wpływ na ekspansję zagraniczną Twojej firmy mają innowacje, digitalizacja, zmiany w IT czy technologie takie jak blockchain.
 • dowiesz się, jakie czynniki mogą pomóc Twojej firmie w ekspansji i na jakie wyzwania się przygotować.

Agenda konferencji:

09:00 – 09:30
Rejestracja i networking przy kawie
09:30 – 09:45
Rozpoczęcie konferencji

dr Urszula Wiśniewska Harvard Business Review Polska

09:45 – 10:15
Turbulencyjne środowisko ekspansji – świat VUCA

Andrzej Jacaszek, Wiceprezes Zarządu ICAN Institute, wydawca „Harvard Business Review Polska”

10:15 – 10:45
Uwarunkowania makroekonomiczne w rozwoju działalności polskich przedsiębiorstw

Jacek Jodłowski, Dyrektor Centrum Instytucji Finansowych, ING Bank Śląski S.A.
Piotr Popławski, Starszy Ekonomista, ING Bank Śląski S.A.

10:45 – 11:15
Przerwa kawowa
11:15 – 12:15
Debata ekspercka

Uczestnicy:

 • Urszula Wiśniewska, Dyrektor Rozwoju Biznesu w ICAN Institute, ekspert zarządzania bankiem
 • Wojciech Fedko, PAIH
 • Janusz Władyczak, Prezes Zarządu, KUKE
 • Ilona Deręgowska, Kierownik Działu Treasury, Asseco Poland S.A.
 • Mariusz Chabrowski, Zastępca Dyrektora Eksportu Budownictwa UNIBEP
 • Tadeusz Chmielewski, Prezes Zarządu ROHLIG SUUS Logistics S.A.
 • Dariusz Lis, Dyrektor Zarządzający, Departament Finansów Korporacyjnych, ING Bank Śląski S.A.
 • Jacek Tochowicz, Manager Zespołu Robotic Process Automation, ING Bank Śląski S.A.
 • Mariusz Jojko, ING Bank Śląski S.A.

12:15 – 13:00
Poczęstunek połączony z networkingiem i indywidualnymi konsultacjami z ekspertami ING Banku Śląskiego

Poznaj naszych ekspertów:

Ilona Deręgowska

Ilona Deręgowska

kierownik działu treasury, Asseco Poland S.A.

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie w 2006 roku uzyskała tytuł magistra ekonomii. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie kontrolingu i rachunkowości zarządczej. Jest także absolwentką studiów podyplomowych “Zarządzanie finansami strategicznymi” realizowanych w ramach projektu UE „Kapitalny menedżer”. Członkini Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych Polski. Wieloletni praktyk zarządzania płynnością finansową. Od 2011 roku odpowiedzialna za zarzadzanie działem treasury w największej polskiej spółce informatycznej, Asseco Poland S.A.

Urszula Wiśniewska

Urszula Wiśniewska

dyrektor rozwoju biznesu w ICAN Institute, ekspert zarządzania bankiem

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyplom Executive Master of Business Administration Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest wykładowcą na uczelniach SGH i WSB. W ICAN Institute odpowiada za rozwój programu ICAN Business Advisor oraz innych programów dla menedżerów opartych o smart digital learning. W trakcie kariery naukowej i zawodowej zdobyła doświadczenie w zarządzaniu bankowością we wszystkich jej obszarach. Uczestniczyła w wielu projektach mających na celu poprawę efektywności zarządzania w największych bankach w Polsce. Pracowała w firmach należących do największych grup finansowych na świecie, m.in. w Pekao S.A., Banku Zachodnim WBK S.A. oraz PZU S.A., a także współpracowała z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Związkiem Banków Polskich.

Andrzej Jacaszek

Andrzej Jacaszek

wydawca Harvard Business Review Polska
wiceprezydent Pracodawców RP

Ceniony mówca inspiracyjny i prelegent zapraszany na największe wydarzenia polskiej sceny biznesowej. Występował razem z takimi sławami jak Hermann Simon, Alex Osterwalder czy Pankaj Ghemawat. Większość swojej ponad 20-letniej kariery na wysokich szczeblach zarządzania spędził w pionach sprzedaży i marketingu. Od 2004 roku jest wykładowcą w ICAN Institute, od 2006 roku wydawcą „Harvard Business Review Polska”. W latach 2004–2005 pełnił funkcję wiceministra finansów RP. W 2016 roku po raz drugi został wybrany na wiceprezydenta Pracodawców RP, gdzie odpowiada za obszary związane ze szkoleniami oraz nauką i biznesem. Ukończył studia Executive Master of Business Administration, University of Minnesota, Carlson School of Management oraz studia na Wydziale Nawigacyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Tadeusz Chmielewski

Tadeusz Chmielewski

prezes zarządu ROHLIG SUUS Logistics S.A.

Z branżą TSL związany od prawie 30 lat. Swoją karierę w Röhlig Poland rozpoczął w 1994 roku na stanowisku dyrektora generalnego. W 2003 roku został prezesem zarządu, a trzy lata później stał się jedynym właścicielem przedsiębiorstwa. W 2009 roku przeprowadził proces rebrandingu firmy, zmieniając jej nazwę na ROHLIG SUUS Logistics S.A. i wdrażając nową strategię biznesową, rozpoczynając tym samym jej dynamiczny rozwój, który trwa do dziś. Poza branżą logistyczną dodatkowo zaangażowany w projekty na rynku nieruchomości. Absolwent m.in. studiów MBA w International Business School przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jacek Jodłowski

Jacek Jodłowski

dyrektor Centrum Instytucji Finansowych, ING Bank Śląski S.A.

Od 8 lat jest dyrektorem Centrum Instytucji Finansowych. Centrum współpracuje z największymi instytucjami finansowymi w Polsce. Wcześniej, jako Dyrektor Zarządzający Sektorem, był odpowiedzialny za współpracę z klientami z sektora transportowo-logistycznego oraz samochodowego. W latach 2001-2006 pracował w departamentach Corporate Banking. Jest absolwentem SGH w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii.

Dariusz Lis

Dariusz Lis

dyrektor zarządzający, ING Bank Śląski S.A.

Szef zespołu i dyrektor zarządzający w ING Banku Śląskim z wieloletnim doświadczeniem w branży bankowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu rynków kapitałowych, fuzji i przejęć, private equity i finansów strukturyzowanych. Z ING Bankiem Śląskim związany od sierpnia 2014 roku. Poprzednio pracował w Barclays Capital, Dresnder Klainwort, WestLB i Credit Suisse. Swoje kwalifikacje zdobywał m.in. w: INSEAD, University of Oxford, London School of Economics, University of Waterloo, University of London oraz Wilfrid Laurier University w Kanadzie.

Piotr Popławski

Piotr Popławski

starszy ekonomista, ING Bank Śląski S.A.

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem, od dwóch lat związany z grupą ING. Specjalizuje się w dziedzinie rynków finansowych oraz zagadnień związanych z zatrudnieniem. Brał udział m.in. w projekcie badawczym Konstruktywni, poświęconym zdrowemu starzeniu się i aktywności niepełnosprawnych na rynku pracy.

Jacek Tochowicz

Jacek Tochowicz

manager Zespołu Robotic Process Automation, ING Bank Śląski S.A.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunkach finanse i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria. Z ING Bankiem Śląskim związany od 2014 roku, gdzie zaczynał jako programista narzędzi End User Computing. Od 2017 roku manager zespołu Robotic Process Automation, wraz z którym wdraża roboty w ING Banku Śląskim oraz w innych bankach grupy ING.

Mariusz Jojko

Mariusz Jojko

manager Wydziału Operacji Finansowania Handlu, ING Bank Śląski S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku polityka społeczna. Od 2007 roku nieprzerwanie związany z ING Bankiem Śląskim, w tym od 2009 roku w ramach Pionu Operacji w zakresie obsługi finansowania handlu, najpierw w Wydziale Akredytyw, a następnie w Wydziale Gwarancji Bankowych. Od 2015 roku pracuje na stanowisku menedżera Zespołu Operacji Finansowania Handlu – Gwarancje.

Mariusz Chabrowski

Mariusz Chabrowski

zastępca dyrektora eksportu budownictwa Unibep S.A.

Z branżą budowlaną związany od ponad 30 lat. Absolwent Moskiewskiego Instytutu Inżynieryjno - Budowlanego na kierunku mechanizacja budownictwa oraz Szkoły Głównej Handlowej w zakresie handlu zagranicznego. Od 13 lat związany z Unibep S.A., gdzie jest odpowiedzialny za eksport usług budowlanych do krajów WNP (Rosja, Białoruś, Ukraina). Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. eksportu budownictwa. Wcześniej związany z Budimex S.A. Jego dotychczasowe transakcje eksportowe obejmują m.in.: budowę hotelu President w Samarkandzie, budowę centrum „Clover City Center” z hotelem Radisson Blu w Kaliningradzie czy budowę hotelu sieci Hilton w Moskwie.

Janusz Władyczak

Janusz Władyczak

prezes zarządu KUKE S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Z KUKE S.A. jako wiceprezes zarządu spółki związany od połowy 2016 roku. Przez ten czas był odpowiedzialny za rozwój i sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, w szczególności ubezpieczeń należności handlowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych. Wcześniej związany z branżą funduszy inwestycyjnych oraz zagranicznymi bankami inwestycyjnymi , zajmując się m.in. kształtowaniem strategii produktowych czy zawieraniem transakcji z największymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi z krajów byłego ZSRR. Pracował m.in. dla PKO TFI, Raiffeisen Bank, Calyon Corporate and Investment Bank, Credit Agricole CIB. Ukończył ESCP European School of Management z siedzibą w Paryżu.

Wojciech Fedko

Wojciech Fedko

wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarządcze na różnych szczeblach w spółkach prywatnych i publicznych. Pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu w Śrubex S.A., SRK S.A. oraz Wistil S.A. Posiada doświadczenie w restrukturyzacji, rozwoju eksportu, M&A i procesach inwestycyjnych w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, marketingu i sprzedaży. Jest absolwentem kanadyjskich, amerykańskich oraz polskich uczelni i programów menedżerskich, m.in.: Richard Ivey School of Business (MBA 2001), University of Chicago - Graduate Business School (Finance), MIT - Sloan School of Management (IT Management) i Warsaw School of Economics (Executive Management Development Program).

Warszawa, 6 czerwca 2018 r.

Zgłoś udział

Organizatorzy wydarzenia:

HBRP
ICAN
ING